راهنمای پرداخت خسارت بیمه

بیمه نامه شخص ثالث بیمه ایران | بیمه ایران نمایندگی نوری

بیمه نامه شخص ثالث

۱- خسارت های مالی بدون کروکی : در چه شرایطی خسارت های مالی بدون کروکی پلیس پرداخت میشود ؟ ۱- هردو وسیله نقلیه دارای بیمه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند ۲- هر دو راننده دارای گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه باشند ۳- حادثه منجر به خسارت جرحی (جراحت یا فوت ) نشده باشد ۴- حداکثر خسارت وارده به زیاندیده ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد ۵- طرفین حادثه در مورد مقصر اختلاف نظر نداشته باشند ۶- هر دو وسیله نقلیه توسط کارشناس بیمه بازدید شود بعد از تصادف منجر به خسارت مالی چه باید کرد ؟ ۱- مهربان و خونسرد باشید ۲- از وضعیت خودروها عکس و فیلم تهیه کنید ۳- برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و جریمه شدن توسط پلیس خودروها را جابجا کرده و در محلی مناسب پارک کنید ۴- در ساعات اداری به مرکز خسارت سیار بیمه مقصر اطلاع دهید (تلفن خسارت سیار بیمه ایران ۰۹۶۶۸ ) ۵- در صورت عدم دسترسی به تیم خسارت سیار میبایست طرفین حادثه با خودروهایشان و مدارک لازم به مراکز پرداخت خسارت بیمه مقصر حادثه مراجعه کنند ۶- طرفین در مورد زمان و مکان مراجعه به شرکت بیمه مقصر توافق کنند (حداکثر مهلت اعلام خسارت ۵ روز کاری ) ۷- برای اطمینان از همکاری مقصر حادثه و مراجعه به شرکت بیمه توصیه میشود زیاندیده علاوه بر دریافت شماره تلفن و آدرس از مقصر حادثه یک دست نوشته یا صورتجلسه تهیه و طرفین آن را امضا کنند. مدارک لازم برای دریافت خسارت بدون کروکی در بیمه شخص ثالث جیست ؟ ۱- اصل و کپی بیمه شخص ثالث طرفین حادثه ۲- اصل و کپی گواهینامه رانندگی طرفین حادثه ۳- اصل و کپی کارت ملی طرفین حادثه ۴- اصل و کپی کارت خودرو و طرفین حادثه ۵- سند مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده ۶- شماره حساب بانکی (شماره شبا ) زیاندیده جهت واریز خسارت ۲- خسارت های مالی با کروکی : ۲-۱- خسارت های مالی با کروکی سازشی : درموارد زیردر صورتیکه خسارت زیاندیده کمتر از سقف تعهد بیمه شخص ثالث مقصر باشد از کروکی سازشی استفاده میشود : ۱-یکی از طرفین تصادف حرکت با دنده عقب داشته باشد ۲- یکی از طرفین حادثه بدلیل مسافر بودن تقاضای کروکی داشته باشد ۳- تصادف جلو به جلو یا شاخ به شاخ باشد ۴- یکی از طرفین تصادف یا هر دو موتور سیکلت باشد ۵- یکی از طرفین حادثه وسیله نقلیه سنگین (اتوبوس ، کامیون و ..) باشد ۶- تصادف بین سه وسیله نقلیه یا بیشتر از رخ داده باشد ۷- تصادف چند مرحله ای باشد یعنی بعد از برخورد با وسیله نقلیه دیگر به نقطه ای دیگر پرتاب و با تیر برق یا جدول و … برخورد کرده باشد ۸- بعلت عبور یکی از طرفین حادثه از چراغ قرمز تصادف به وقوع پیوسته باشد (جهت بررسی حق تقدم عبور ) ۹- یکی از طرفین تصادف نظامی باشد ۱۰ – چنانچه تاریخ صدور بیمه شخص ثالث پیوسته نباشد و تاریخ صدور بیمه نزدیک تاریخ تصادف باشد ۲-۲- خسارت های مالی با کروکی غیر سازشی : در موارد زیر از کروکی غیر سازشی استفاده میشود : ۱- تصادف منجر به جرح یا فوت شده باشد ۲- یکی از طرفین فاقد گواهینامه یا بیمه نامه باشد ۳- تصادف با جسم ثابت ماننده تیربرق یا گارد ریل رخ داده باشد ۴- میزان خسارت مالی زیاندیده بیش از تعهد بیمه نامه مقصر باشد مراحل دریافت خسارت در مواقعی که کروکی غیر سازشی تنظیم میشود چیست ؟ زیاندیده پس از دریافت کروکی غیر سازشی برای ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارد شده به خودرو ( تامین دلیل ) به شورای حل اختلاف محل سکونت مراجعه میکند و پس از تعیین میزان خسارت اگرمقصر قبول کرد که خسارت را شخصا و یا مشترک (بخشی از خسارت توسط بیمه شخص ثالث و الباقی توسط مقصر ) بپردازد زیاندیده با تکمیل فرم دادخواست صدور گزارش اصلاحی و معرفی به شرکت بیمه را از شورای حل اختلاف مطالبه میکند و پس از صدور گزارش اصلاحی با مراجعه به شرکت بیمه مقصر حادثه با رعایت قانون خسارت متناظر بخشی از خسارت که بعهده شرکت بیمه مقصر است را دریافت و الباقی خسارت را ازمقصر میبایست دریافت کند و چنانچه مقصر از پرداخت خسارت الباقی امتناع بورزد زیاندیده میتواند با مراجعه به اجرای احکام نسبت به توقیف اموال وی یا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (جلب مقصر حادثه ) اقدام کند و اگر زیاندیده دارای بیمه بدنه باشد میتواند الباقی خسارت را باواگذاری حقوق به شرکت بیمه جهت مراجعه به مقصر و دریافت خسارت از محل بیمه بدنه خود دریافت کند . اما اگر مقصر حادثه قبول نکرد که مقصر است و برگ قبول تقصیر را امضا نکرد زیاندیده دادخواست مطالبه خسارت تنظیم میکند و پس از صدور رای شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت مقصر حادثه مراحل فوق الذکر را میبایست طی کند .
خسارت های مالی بیمه شخص ثالث خسارت های جانی بیمه شخص ثالث پس از وقوع حادثه منجر به جرح یا فوت چه باید کرد ۱- خونسردی خود را حفظ کنید ۲- با شماره ۱۱۰ تماس بگیرید – با هماهنگی مرکز ۱۱۰ پلیس و آمبولانس به محل حادثه اعزام خواهد شد ۳- مصدوم را بوسیله آمبولانس به یکی از مراکز درمانی منتقل کنید – کلیه خدمات درمانی مصدومین حوادث رانندگی کاملا رایگان است ۴- از آنجاییکه تصادف شما مصدوم یا متوفی دارد پلیس خودرو شما را موقتا بازداشت و به پارکینگ منتقل خواهد کرد ۵- برای آزاد کردن خودرو باید وثیقه یا سندی مطمئن به قاضی ارائه کنید ۶- اگر بیمه شخص ثالث و گواهینامه متناسب با خودرو دارید جای هیچ نگرانی نیست . بیمه شخص ثالث شما نقش وثیقه را دارد ۷- قاضی پرونده برای اطمینان از اصالت بیمه شخص ثالث از شرکت بیمه شما استعلام خواهد کرد ۸- جهت دریافت استعلام درخواست شده در بیمه ایران و د رتهران با مدارک لازم به آدرس زیر مراجعه کنید تهران خیابان سعدی شمالی نرسیده به چهارراه مخبرالدوله ساختمان شماره ۲ بیمه ایران پلاک ۴۸۵ تلفن : ۳۳۹۴۰۲۴۰-۵۰ ساعت کار ۸ الی ۱۴:۳۰ ۹- پس از تشکیل پرونده خسارت ، نامه درخواست مدارک خطاب به دادگاه به همراه یک رسید حاوی شماره پرونده و پاسخ استعلام به شما داده خواهد شد ۱۰- پس از ارایه پاسخ استعلام به قاضی پرونده خودرو شما آزاد خواهد شد ۱۱- از این به بعد باید منتظر بمانید تا دادگاه شما تشکیل و رای دادگاه صادر و به شما ابلاغ گردد ۱۲-پس ازصدور و قطعی شدن رای دادگاه با مراجعه به اجرای احکام و ارایه نامه درخواست مدارک بیمه ، مدارک لازم را دریافت و به دبیرخانه بیمه تحویل و رسید دریافت کنید ۱۳- پس از گذشت حداکثر یک ماه در صورت تکمیل بودن مدارک توسط شرکت بیمه مقدار دیه تعیین شده به حساب اجرای احکام واریز خواهد شد ۱۴- با مراجعه مقصر یا زیاندیده به شرکت بیمه و دریافت حواله یا فیش بانکی مبلغ واریز شده و ارایه به اجرای احکام و واریز جریمه تعیین شده پرونده مختومه میگردد. مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت های جانی در بیمه شخص ثالث چیست ؟ ۱- نامه استعلام بیمه شخص ثالث از سوی قاضی پرونده ۲- اصل بیمه شخص ثالث خودرو مقصر و تصویر آن ۳- گواهینامه راننده مقصر حادثه و تصویر آن ۴- کارت ملی راننده مقصر حادثه و تصویر آن ۵- کروکی حادثه یا نظر کارشناس رسمی دادگستری ۶- تصویر پشت و رو کارت ملی و شناسنامه زیاندیدگان ( در صورت عدم وجود ارائه کد ملی کافیست اما در مراحل بعدی باید حتما مدارک بطور کامل ارائه گردد ) مدارک لازم برای پرداخت خسارت پس از صدور رای دادگاه : ۱- گزارش اولیه حوزه انتظامی ۲- برگه های بازجویی طرفین حادثه ۳- کروکی تنظیمی توسط کاردان فنی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری ۴- مشخصات کامل و صحیح مصدوم / مقتول حادثه ۵- گواهی پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات ۶- برگ معاینه جسد و یا جواز دفن در صورت فوت ۷- سایر گزارش های تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی ، گزارش کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری ۸- رای دادگاه اولیه و تجدید نظر ۹- اعلام تاریخ ابلاغ و تاریخ قطعیت رای نهایی دادگاه و اعلام مشخصات کامل مقصر نهایی از طرف دادگاه ۱۰- اعلام شماره حساب دادگاه جهت واریز خسارت

درخواست بیمه دارید ؟

همین حالا با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم

یادآور بیمه

اطلاعات بیمه خود را بدهید تا در زمان معین برای یادآوری تمدید، تماس بگیریم .

یادآور بیمه

درباره بیمه ایران

مشاهده تاریخچه بیمه ایران و هدف از تاسیس آن .

درباره ما

با ما تماس بگیرید

همین حالا برای ثبت نام بیمه خود اقدام کنید

با ما تماس بگیرید: 3060 72 44-021