بیمه آتش سوزی بیمه ایران

بیمه آتش سوزی بیمه ایران | بیمه ایران نمایندگی نوری

بیمه آتش سوزی بیمه ایران

آتش (FIRE)

آتش نتیجه یک عمل شیمیایی است که از ترکیب اکسیژن، حرارت و یک ماده قابل اشتعال به دست می آید و در اثر این فعل و انفعال شعله و حرارت تولید میشود.وجود سه عنصر حرارت یا دمای بالا، اکسیژن و ماده سوختنی برای ایجاد آتش الزامیست. سوختن یا به صورت کنترل شده به منظور خاص مثلاً تولید انرژی انجام می گردد و یا به صورت آتش سوزی آثار زیانبار از خود بر جای می گذارد. آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا میکند که سوختن به طور ناخواسته در محل نامناسب اتفاق بیفتد و یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای گذاردن آثار سوختگی ایجاد خسارت نماید. آتش سوزی دارای معنی و مفهوم جامع تری از آتش می باشد.  هر آتشی، آتش سوزی نیست ولی هر آتش سوزی یک آتش است.

صاعقه یا رعد و برق( LIGHTNING )

در بیمه آتش سوزی صاعقه عبارت است از تخلیه بار الکتریکی بین دو ابر یا بین ابر و زمین که بر اثر القای دو بار مختلف به وجود می آید.
مقصود از خطر صاعقه تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه نیست بلکه منظور، خسارت مستقیم ناشی از صاعقه است که اصطلاحاً آن را صاعقه سرد می نامند و بدون آتش سوزی تولید می شود مانند: گداخته شدن، ترکیدن، سوختن از رو. صاعقه ای که در نزدیکی موتور یا ماشین دیگری به سیم های موجود در هوای آزاد که نیروی برق را به آن موتور منتقل می کند اصابت کند بار زیاد حاصل از برخورد صاعقه به سیم، به موتور منتقل و باعث خرابی دستگاهها می شود که اینگونه خسارات از تعهد بیمه گر خارج است.به طور خلاصه خساراتی که در اثر حرارت مستقیم یا غیر مستقیم صاعقه و یا در اثر نیروی آن تولید شوندخسارات مستقیم صاعقه هستند که بیمه شده محسوب میگردند اما خساراتی را که در اثر انرژی الکتریکی صاعقه تولید شوند خسارات غیر مستقیم صاعقه نامند که بیمه شده محسوب نمی شوند.

انفجار (EXPLOSION)

انفجار عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژی از انبساط گاز یا بخار.انفجار در طبیعت به اشکال مختلف وجود خواهد داشت که همگی آنها در بیمه آتش سوزی قابل بیمه شدن نیستند از جمله انفجارات هسته ای و مواد منفجره و … و بعضاً طبق یک شرایط خاصی و با منظورنمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهند گرفت.

درخواست بیمه دارید ؟

همین حالا با ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم

یادآور بیمه

اطلاعات بیمه خود را بدهید تا در زمان معین برای یادآوری تمدید، تماس بگیریم .

یادآور بیمه

درباره بیمه ایران

مشاهده تاریخچه بیمه ایران و هدف از تاسیس آن .

درباره ما

با ما تماس بگیرید

همین حالا برای ثبت نام بیمه خود اقدام کنید

با ما تماس بگیرید: 3060 72 44-021