سایر بیمه نامه ها

بیمه اسب های شخصی بیمه ایران

خطرات تحت پوشش بیمه اسب :

۱- تلف ناشی از بیماری

۲- تلف ناشی از حادثه

۳- نقص عضو ناشی از حادثه (حداکثر تا ۵۰% ارزش اسب )

۴- تلف و نقص عضو ناشی از حمل و نقل

۵- تلف ناشی از زایمان و سخت زایی (برای اسب های مادیان )

 توضیحات :

تعریف حادثه : هرواقعه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که ناشی از یک عامل خارجی و در محدوده جغرافیایی ذکر شده در بیمه نامه به وجود آید و بیمه گذار در تحقق آن هیچ قصد و اراده ای نداشته باشد .

محدوده جغرافیایی : این بیمه نامه صرفا در محدوده جغرافیایی ایران است ، محل نگهداری اسب و همچنین هرگونه تغییر در محل نگهداری میبایست به اطلاع شرکت بیمه رسانیده شود .

محدودیت سنی : اسب هایی که حداقل سه ماه و حداکثر ۱۸ ساله باشند را میتوان بیمه کرد.

بیمه جنین داخل رحم مادیان : چنانچه مادیانی آبستن باشد مشروط به گزارش سونوگرافی و تایید دامپزشک برای جنین داخل رحم از سه ماهگی به بعد یک بیمه نامه صادر خواهد شد که مدت اعتبار آن از لحظه صدور تا لحظه تولد خواهد بود و به محض تولد بیمه نامه خاتمه میابد . ارزش جنین بر اساس اظهار بیمه گذار ونژاد پدر و مادر و تایید دامپزشک تعیین میگردد .

مدت بیمه نامه : مدت بیمه نامه معمولا یکساله است اما در صورت درخواست بیمه گذار از ۶ ماه الی ۱۲ ماه هم صادر میشود .

توضیح : نقص عضو های ناشی از بیماری و همچنین نقص عضوهای تدریجی که منشا حادثه نداشته باشند تحت پوشش نیست .

استثنائات بیمه اسب :

خسارت های ناشی از عوامل زیر از تعهدات بیمه نامه خارج است :

۱- جنگ ، شورش ، اغتشاش ، عملیات خصمانه و عملیات دیگر از این قبیل

۲- انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیو

۳- عمد و تقلب بیمه گذار و یا نمایندگان و مباشرین وی

۴- کلیه خساراتی که توسط اشخاص ثالث بصورت عمد به اسب وارد آید

۵- سرقت و مفقود شدن به هر شکل

۶- خسارات و تلف شدن ناشی از استفاده از مواد نیروزا (دو پینگ)

۷- خسارت و تلف ناشی از بیماری های اپیدمی مربوط به اسب (واگیرهمگانی)

۸- خسارت و تلفاتی که منشا آن بیماری هایی است که اسب قبل از صدور بیمه نامه به آن مبتلا بوده است

۹- هرنوع هزینه های دامپزشکی

۱۰- هرگونه نقص عضو ناشی از بیماری ها

فرانشیز بیمه اسب : 

تعریف فرانشیز : درصدی از مبلغ خسارت که به عهده بیمه گذار است

از ۱ تا ۲۰ میلیون تومان ۲۰% خسارت

از ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان ۲۵% خسارت

از ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان ۳۰% خسارت

از ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان ۳۵% خسارت

از مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به بالا ۴۰% خسارت

  حق بیمه :

حق بیمه اسب بر اساس درصدی از قیمت اسب تعیین میشود .

 مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه اسب : 

۱- تکمیل فرم پیشنهاد

۲- شناسنامه و یا پاسپورت اسب

توضیح اینکه برای بیمه کردن کره هایی با سن سه ماه تا یکسال با توجه به آماده نبودن شناسنامه ، گواهی صادره اداره کل سوارکاری و پرورش اسب و عکس کره جهت صدور بیمه نامه الزامیست .

مدارک لازم برای دریافت خسارت از بیمه اسب:

۱- اعلام خسارت حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از وقوع حادثه

۲- فتوکپی شناسنامه (پاسپورت) اسب

۳- نام و شماره تماس مسئول نگهداری اسب

۴- گزارش دامپزشک معالج اسب در مورد درمان های انجام شده

۵- تهیه عکس ازجهات مختلف اسب بطوریکه پلاک دام قابل رویت باشد

۶- فیلم کالبد شکافی اسب

۷- گزارش مقامات انتظامی و کروکی در صورتیکه نقض عضو ویا تلف در حمل و نقل اسب اتفاق افتاده باشد

۸- گزارش و کلیشه سونوگرافی و رادیولوژِی برای تعیین میزان نقص عضو احتمالی

۹ – کپی کارت ملی و شناسنامه مالک اسب (بیمه گذار)

نوشتن نظر